Kaikille hyvinvointialueille valitaan aluevaltuustot 23.1.2022 järjestettävissä aluevaaleissa.

Aluevaltuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista sekä pelastustoimesta.

Kuvituskuva, aluevaalit

Aluevaltuuston tehtävät ja toiminta

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Aluevaltuusto päättää, millaisia palveluja alueella tarjotaan aina ensi parkaisusta elämämme viimeisiin vaiheisiin. Aluevaltuusto vastaa siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueelle.

Aluevaltuuston tehtävänä on muun muassa päättää:

  • hyvinvointialuestrategiasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta
  • pelastustoimen palvelutasosta
  • hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
  • toiminnan ja talouden tavoitteista
  • palvelu- ja asiakasmaksuista sekä niiden yleisistä perusteista

Aluevaltuusto valitsee myös aluehallituksen jäsenet. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Ensimmäisissä aluevaaleissa Pohjanmaalle valitaan 59 valtuutettua.  Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Olemme valmistelleet aluevaaliehdokkaille lyhyen videon, jossa kerromme tiiviisti tulevasta Pohjanmaan hyvinvointialueesta, siirtymästä kuntayhtymästä itsehallinnolliseksi hyvinvointialueeksi sekä aluevaltuutetun tehtävistä.

Video: Pohjanmaan hyvinvointialue ja aluevaalit

Aluevaalien toteutus

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Vuodesta 2025 eteenpäin aluevaalit järjestetään samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa.

Ehdokkaat

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle, äänestäjät valitsevat ehdokkaansa kaikista Pohjanmaan ehdokkaista ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.

Aluevaalien ehdokasasettelusta voit lukea lisää virallisesta kuulutuksesta.

Aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun ja ehdokasnumerot 23. joulukuuta.

Ehdokkaat Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa

Äänestäminen

Pohjanmaan ehdokkaat julkaistaan 23.12.2021.

Jokaiselle äänioikeutetulle postitetaan kotiin ilmoitus äänioikeudesta. Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, jonka kotikunta on joku Pohjanmaan maakuntaan kuuluvista kunnista.

Voit tarkistaa oman äänestyspaikkasi sekä lukea lisää äänioikeuden määräytymisestä vaalit.fi-sivustolta.

  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
  • varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022

Vaalien tulos

Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset 26.1.2022.

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2021

 

Lisätietoa Aluevaaleista löydät valtakunnalliselta vaalit.fi-sivustolta.

20.12.2021 Redaktion_Toimitus