Pohjanmaan hyvinvointialueella on kaksi hanketta, jotka toteutetaan kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukaisesti. Nämä hankkeet ovat Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjanmaalla.

Kansallisella sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella tavoitteena on parantaa ihmisten peruspalveluita. Käytännössä järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kansallisen sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen mukaiset hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa vapaaehtoisena kuntayhtymänä toiminnan jo vuonna 2022. Hankkeet kehittävät siten toimintamalleja, joka sopeudutaan alueellisesti Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Hankkeita hallinnoi Vaasan sairaanhoitopiiri ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus

Pohjanmaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus hankkeella tuetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua vuosina 2020–2021. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjanmaan yhtenäistä profiilia sote-palveluiden aktiivisena toimijana ja tuottajana.

Rakenneuudistuksessa on neljä osa-aluetta:

  1.  Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu tukee siirtymistä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Valmistelussa kehitetään rakenteita asukkaiden hyvinvoinnin ja hoidon edistämiselle.

  2. Pohjanmaalle luodaan tietojohtamisen Laadukkaan tiedon tuottaminen mahdollistaa luotettavan päätöksenteon.

  3. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan digitaalisten välineiden avulla. Digitaalinen kanava Omaolo helpottaa asiakkaan omahoitoa ja oireiden itsearviointia. Toiminnanohjauksella tuetaan ammattilaisten työtä, kun tiedon kulku paranee eri työalojen välillä.

  4. PATA-asiakaspalvelukeskus on keskitetyn monikanavaisen asiakaspalvelun konsepti. Keskus toimii asiakkaiden ensikontaktina sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa.

 

Hankkeelle on myönnetty 6 514 100 euron valtionavustus.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjanmaalla

Hanke, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjanmaalla, kehittää Pohjanmaan hyvinvointialueen peruspalveluita vuosina 2020–2022. Tavoitteena on kehittää asiakasta lähellä olevia palveluita esimerkiksi valtakunnallisilla digitaalisilla työkaluilla, jotka ovat muokattu alueemme tarpeisiin. 

  1. Palveluohjaus tukee omahoitoa digitaalisten työvälineiden avulla. Ohjauksen myötä asiakkaiden tarpeet pystytään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa niin, että asiakkaalle voidaan tarjota oikeanlaista palvelua.

  2. Perhekeskus tarjoaa alueellisen palvelukokonaisuuden lapsille, nuorille ja perheille. Keskus toimii sekä fyysisenä kohtaamispaikkana että digitaalisena palveluna.

  3. IPC-menetelmällä tuetaan nuorten psykososiaalista hyvinvointia ja parannetaan nuorten kykyä tunnistaa masennusoireet ajoissa. IPC on nuorille tarkoitettu lyhytterapiamalli. Pohjanmaalle kehitetään IPC-koordinointimallia.


Innokylässä löytyy Tulevaisuuden SoteKeskuksen hankkeen seuranta. 

 

Hankkeelle on myönnetty 2 657 702 euron valtionavustus.

Hankehenkilöstön yhteystiedot: 

 

Johanna Björkman, palveluohjauksen projektipäällikkö, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, + 358 40 182 6531

Jenny Björndahl-Öhman, hankejohtaja, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 352 1168

Nina Herrgård, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 1216667

Kirsi Laitila, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +35840 5236814

Ann-Sofie Larsson, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

etunimi.sukunimi@jakobstad.fi, +358 50 407 0360

Sirpa Manninen, perhekeskuksen projektipäällikkö, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@vaasa.fi, +358 40 559 3229

Sofi Nyman, Omaolon projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 149 5210

Anu Patrikainen, tuotannonohjauksen projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi, +358 50 911 4181

Kati Piilikangas, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke 

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 559 6012

Anne Priha, perhekeskuksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 6197669

Sonja Rodén, hankekoordinaattori (viestintä)
etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 40 1583918

Pia Vähäkangas, hankejohtaja, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi, +358 40 8051455

Pia Wik, tietojohtamisen projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, +358 44 323 1809

8.11.2021 Projekt_Hankkeet