Pohjanmaan sote-rakenneuudistus ja Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus ovat sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia hankkeita, jotka toteutetaan osana valtakunnallista sote-uudistusta. Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hankkeen tarkoitus on myös tukea Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua 2020 - 2021. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman tarkoituksena on peruspalveluiden toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen toiminta-aika on 2020–2022.

Hankkeiden hallinnoijana toimii Vaasan sairaanhoitopiiri.

Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeessa on neljä osa-aluetta:

Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun tarkoituksena on tukea tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua, jotta se voi aloittaa toimintansa 2022. Sen lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteiden kehittäminen on keskeistä.

Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen tavoitteena on muodostaa selkeä, integroitu tietojohtamisen toimintamalli Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Tietojohtamisella tarkoitetaan sitä, miten kerätään, hyödynnetään ja käytetään tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan ja yhtenäistetään digitaalisten välineiden avulla. Tässä kehitetään sekä välineitä järjestäjäorganisaatiolle, että palveluja asukkaille.

PATA-asiakaspalvelukeskusta kehitetään yhdessä muutamien muiden maakuntien kanssa. PATA on keskitetyn, monikanavainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelun yhteyspisteen konsepti. Yhdellä yhteydenotolla kaikki asiakkaan asiat kuntoon! 

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 6 514 100 euroa.

Pohjanmaan tulevaisuuden SoteKeskus -hanke

Pohjanmaan Tulevaisuuden SoteKeskus -hankkeessa tarkoituksena on ottaa käyttöön alueellinen, kaksikielinen palveluohjauksen toimintamalli sekä sen digitaaliset työvälineet, jotka tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä.  Palveluohjauksen myötä pystytään paremmin tunnistamaan erilaisia asiakastarpeita ja myös vastaamaan tarpeisiin varhaisemmassa vaiheessa.

Toisena tavoitteena on kehittää alueellinen, kaksikielinen ja digitaalinen perhekeskustoimintamalli joka yhdistää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tarkoituksena on panostaa systemaattisesti ja ennakoiden perheiden varhaiseen tukeen arjessa. Perhekeskus on perheiden oma kohtaamispaikka!

Hankkeen kolmantena osa-alueena pilotoidaan IPC-menetelmän käyttöä ja kehitetään koordinointimalli perustason palveluihin nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä TYKS-erityisvastuualueen kanssa. IPC (interpersonal counseling) on nuorille tarkoitettu lyhytterapiamalli.

Läpileikkaavia teemoja hankkeessa on osaamisen ja käytännön tutkimuksen kehittäminen sekä moniammatillisen tiimityön edistäminen.

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 2 657 702 euroa.

 

Yhteystiedot: Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden henkilöstö

Johanna Björkman, palveluohjauksen projektipäällikkö, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 182 6531

Jenny Björndahl-Öhman, hankejohtaja, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 352 1168

Jessica Fagerström, projektikoordinaattori, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 526 8321

Ann-Sofie Larsson, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

etunimi.sukunimi@jakobstad.fi, 050 407 0360

Sirpa Manninen, perhekeskuksen projektipäällikkö, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@vaasa.fi, 040 559 3229

Anu Patrikainen, tuotannonohjauksen projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi, 050 911 4181

Kati Piilikangas, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke 

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 559 6012

Anne Priha, palveluohjauksen projektityöntekijä, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 6197669

Sofi Nyman, Omaolon projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 040 149 5210

Pia Vähäkangas, hankejohtaja, Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

etunimi.sukunimi@pietarsaari.fi, 044 7851455

Pia Wik, tietojohtamisen projektipäällikkö, Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke

etunimi.sukunimi@vshp.fi, 044 323 1809

8.2.2021 Redaktion_Toimitus