Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille on lähetetty toukokuussa 2019 lausuntopyyntö koskien perussopimusluonnosta. Kuntien lausunnot on pyydetty palauttamaan viimeistään 15.9.2019. Tämän jälkeen perussopimusta työstetään mm. kunnanjohtajien ja ohjausryhmän kanssa ennen lopullista perussopimusluonnosta. Kuntien päätös perussopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään vasta valmistelun edettyä tähän vaiheeseen.

23.5.2019 Primärvårdsenheten