Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen (itsehallinto) organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Valmistelutoimielimen kokoonpano

Aluevaalilautakunnan esityslistat
Aluevaalilautakunnan pöytäkirjat

Kuulutus: Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Pohjanmaan hyvinvointialueella

Tehtävät:

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen

 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu seuraavasti:

2.7.

15.9.

27.10.

15.11.

8.12.

16.12.2021 Redaktion_Toimitus