Valmistelumateriaalia

Pohjanmaan hyvinvointialuevalmistelun alustava aikataulu ja tiekartta (hyväksytty hyvinvointialuevalmistelun ohjausryhmässä 24.4.2019).

Vaasan sairaanhoitopiiri- Ikäihmisten palveluiden järjestämis-ja tuottamisvastuiden vaihtoehtojen selvitys (Nordic Healthcare Group, 18.4.2019).

Kuntaliiton puheenvuoro, sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen (keskustelutilaisuus Pohjanmaan hyvinvointialueen mallin valmistelusta, Vaasa 2.5.2019).

10.5.2019 Primärvårdsenheten