Terveydenhuoltolain mukaan (§ 34) samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain, sen toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien alueella 2013–2016 (Vuosien 2015–2016 päivitys).

 

21.6.2016 VKSadmin