Botnia-Atlantica hanke

Toteutusaika: 2011-2014
Yhteyshenkilö: Suunnittelupäällikkö Pia Wik
Hallinnointi: Västerbottens läns landsting
Rahoittaja: Botnia-Atlantica

22.10.2015 Planeringschef