Vaasan keskussairaalan sisäinen kehittämishanke

Toteutusaika:
Yhteyshenkilö: Apteekkari Juha-Pekka Rauha 
Hallinnointi: Vaasan sairaanhoitopiiri
Rahoittaja: Vaasan sairaanhoitopiiri

22.10.2015 Planeringschef