Kaste-hanke

Toteutusaika: 2015-2017
Yhteyshenkilö: Suunnittelupäällikkö Pia Wik
Hallinnointi: Etelä-Pohjanmaan sariaanhoitopiiri
Rahoittaja: Kaste

22.10.2015 Planeringschef