Vaasan keskussairaalan sisäinen kehittämishanke

Toteutusaika: 1.10.2015-30.9.2016
Yhteyshenkilö: Suunnittelupäällikkö Pia Wik, Projektityöntekijä Mika Kangasmäki
Hallinnointi: Vaasan sairaanhoitopiiri
Rahoittaja: Vaasan sairaanhoitopiiri

 

 

 

22.10.2015 Planeringschef