Vaasan keskussairaalan sisäinen kehittämishanke

Toteutusaika: -2014
Yhteyshenkilö: Ravitsemusterapeutti Kaisa Kinnunen
Hallinnointi: Vaasan sairaanhoitopiiri 
Rahoittaja: Vaasan sairaanhoitopiiri

22.10.2015 Planeringschef