Vaasan sairaanhoitopiirin laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelun laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Laaduntunnustus on voimassa 26.9.2022 asti.

Vaasan sairaanhoitopiirissä ollut käytössä vuodesta 2005 alkaen Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS). Laatuohjelman käyttöönottaneessa organisaatiossa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Kehitystyössä on ollut mukana lukuisia suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi on yksi osa Vaasan sairaanhoitopiirissä järjestettävää arviointia. Muita säännöllisiä arviointimenettelyjä ovat esimerkiksi sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit. Vaasan sairaanhoitopiirille on myönnetty laaduntunnustus vuosina 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2019. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta.

11.11.2019 laatu