Aster-hanke päättyy

Vaasan sairaanhoitopiiri on osallistunut neljän sairaanhoitopiirin ja sote-kuntayhtymän yhteiseen Aster-projektiin, jonka tavoitteena oli asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021, että Aster- hanketta ei jatketa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toimi Aster-hankkeessa isäntäorganisaationa. Päätöksen myötä projekti ja Aster-yhteistyö päättyy kaikkien neljän tilaajaorganisaation (Essote, Siun sote, KSSHP, VSHP) osalta ja sopimukset toimittajan kanssa puretaan ilman erillisiä irtisanomiskustannuksia.

Toteutuessaan Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmä olisi palvellut 700 000 asukkaan väestöpohjaa ja toiminut työvälineenä 25 000 sote-ammattilaiselle.

”Tarve uudelle asiakas- ja potilastietojärjestelmälle ei poistu, joten meidän on nyt kartoitettava muita vaihtoehtoja. Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu ja Aster Bothnia -projektin tekemä työ yhteisten toimintaprosessien laatimiseksi sote-ammattilaisillemme jatkuu”, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toteaa.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan liittyvistä toimenpiteistä ja suunnitelmista tiedotetaan myöhemmin.

Aster Bothnian logo, joka muodostuu tähteä muistuttavasta A-kirjaimesta