Aster Bothnia rakentaa tulevaisuuden sote-palveluja

Aster Bothnia on koko Pohjanmaan kattava julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan toiminnan kehityshanke, johon sisältyy uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiset kaksikieliset palvelu- ja hoitoprosessit alueen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimijoille. Uusi, yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee näiden toimijoiden käyttöön.

Hanke tarvitaan, jotta voimme järjestää kattavat ja saavutettavat sote-palvelut, joiden lähtökohtana on alueen asukkaiden hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Uudet, yhtenäiset työskentelytavat parantavat tiedonkulkua sekä asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuutta.

Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaiden ja potilaiden aktiivisemman roolin ja osallistumisen palveluihin ja hoitoon digitaalisten ratkaisujen kautta.

Kun hanke päättyy, sen lopputulos palvelee kaikkia Pohjanmaan alueen asukkaita, jotka käyttävät sote-palveluita.

Lisätietoa löytyy Aster Bothnia -hankkeen verkkosivuilta

Aster Bothnian logo, joka muodostuu tähteä muistuttavasta A-kirjaimesta

Lehdistötiedote hankintapäätöksestä 30.3.2020.