Yhteystiedot

Sijainti
X7
Avoinna
Yhteystieto

Johtajaylihoitaja Marina Kinnunen

06 213 1808

Yhteystieto

Laatupäällikkö Mari Plukka

040 668 2212

Yhteystieto

Koulutussuunnittelija Katri Pöntinen

06 213 1722

Yhteystieto

Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala

06 213 1803

Yhteystieto

Kehittämisylihoitaja Susanne Salmela

06 213 2402

Yhteystieto

Asiakaspalvelupäällikkö Sari West

06 213 1721

Yhteystieto

Suunnittelupäällikkö Pia Wik

06 213 1809

Yhteystieto

Kehittämispäällikkö Kalle Ylinampa

040 648 5299

31.8.2017 Redaktion_Toimitus