Strateginen tulevaisuuden ohjelma

VKS2025 -strategiaesitys

VKS 2025 -ohjelma on Vaasan keskussairaalan strateginen
tulevaisuuden suunnitelma, jonka avulla turvataan alueen
väestölle laadukas ja tehokas erikoissairaanhoito tulevaisuudessa.