Prosesseja ja rakenteita kehitetään potilaslähtöisesti

  • Potilaiden hoito suunnitellaan neljän pääprosessin - akuutti, elektiivinen, lasten ja psykiatrinen - pohjalta.
  • Useimmat poliklinikkatoiminnot yhdistetään avohoidon palvelualueeksi.
  • Vuodeosastopalvelut kootaan yhdeksi palvelualueeksi, jolloin erikoisalojen yhteistyö on sujuvaa ja saumatonta.
  • Vuodeosastohoitoa pyritään vähentämään hoitokeskuksen toimintaa kehittämällä.
  • Tukipalvelut tukevat pääprosesseja entistä paremmin ja ne kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Laaja-alaiseen alueelliseen yhteistyöhön varaudutaan.
  • Psykiatria muuttaa Hietalahteen.
  • Lasten hoitoprosessi keskitetään samaan kokonaisuuteen.
  • Kuntoutus nostetaan keskeiseksi: siitä tehdään saumaton osa kaikkia prosesseja ja työskentelymalleja.
  • Akuuttigeriatrinen hoito siirretään keskussairaalan yhteyteen.
4.12.2018 Redaktion_Toimitus