Vaasan keskussairaalan kaikkien työntekijöiden toimintaa ohjaavat yhteiset arvot:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Ihmisarvon kunnioittaminen
 • Vastuullisuus
 • Oikeudenmukaisuus

1. Asiakaslähtöisyys

 • Väestö saa palvelua ja hoitoa nopeasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
 • Potilaiden kokema laatu on Suomen parasta.
 • Henkilöstö on ammattitaitoista, kaksikielistä ja voi hyvin.
 • Potilasturvallisuus on toiminnan lähtökohta.
 • Potilaita kuunnellaan, heidät kohdataan ja heitä ohjataan koko hoitoprosessin ajan.
 • Potilaiden hoito on kokonaisvaltaista: ihminen ja hänen hoitonsa huomioidaan kokonaisuutena.

2. Tehokkuus

 • Erikoissairaanhoidon nettokustannukset laskevat 11 %.
 • Toiminnalle on laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset tilat.

3. Sote-yhteensopivuus

 • Vaasan keskussairaala on osa laajempaa sote-kokonaisuutta.

 

4.12.2018 Redaktion_Toimitus